Programski Centar Karlovac logo

PROGRAMSKI CENTAR

Blagajna
Članarine i pretplate
Financijsko
Kalkulacije
Kupci i dobavljači
Loko vožnja
Maloprodaja
Najam
Obrt
Proizvodnja
Proizvodnja 2
Putni nalozi
Računi
Računi turizam
Recepcija
Resursi
Servis
Servis 2
Skladište
Skladište 2
Troškovnici
Turistički aranžmani
Veleprodaja
Vozni park


Programski Centar izrađuje računalne programe raznih namjena i područja primjene. Trudimo se da programi budu pouzdani, pregledni i jednostavni za korištenje. Programi se izrađuju za Windows operacijski sustav i imaju slijedeće osnovne karakteristike:


BLAGAJNA - program za vođenje blagajničkog poslovanja

Blagajna je program za vođenje blagajne gotova novca, jednostavno evidentiranje i ispis uplatnica i isplatnica te automatsku izradu blagajničkog izvještaja za bilo koji željeni vremenski period. Blagajnički izvještaj se izrađuje potpuno automatski praktično jednim klikom miša na osnovu podataka o izdanim uplatnicama i isplatnicama unesenim u program. Sve što korisnik treba napraviti prilikom izrade blagajničkog izvještaja je unijeti početni i konačni datum razdoblja za koje želi napraviti blagajnički izvještaj, a sve ostalo program radi automatski. U blagajničkom izvještaju možete napraviti i specifikaciju gotova novca i dodati bilo koju napomenu u vezi samog blagajničkog izvještaja ili njegove izrade. Svaku uplatnicu i isplatnicu unesenu u program je moguće ispisati na bilo koji željeni format papira, a moguće je ispisati i zbirne liste uplatnica odnosno isplatnica zajedno s ukupnim iznosom. Program je moguće instalirati u više različitih mapa na istom računalu i tako nezavisno voditi više različitih blagajni.

U programu je moguće sistematizirati pojedine svrhe uplate i svrhe isplate kako bi se unos podataka u uplatnice i isplatnice pojednostavnio i ubrzao, a podaci unosili jednostavnim izborom sa liste. Isto se može napraviti i za osobe ili poslovne partnere na čije ime najčešće ispostavljate uplatnice i isplatnice. Program sadrži i nekoliko korisnih izvještaja kroz koje pregledno i jednostavno možete analizirati cjelokupno blagajničko poslovanje u bilo kojem vremenskom periodu. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru. Podatke je moguće izvesti i u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Blagajna ...


ČLANARINE I PRETPLATE - program za vođenje evidencije članarina i pretplata

Program Članarine i pretplate se koristi za obračun i vođenje evidencije uplate članarina, pretplata, školarina, tarifnih paketa i sličnih vrsta naknada koje se odvijaju periodički u nekom unaprijed zadanom vremenskom intervalu. Osnovne karakteristike programa su preglednost, jasnoća i jednostavnost korištenja. Program je moguće koristiti za neograničeni broj korisnika i neograničeni broj pojedinih vrsta članarina i pretplata. Članarine i pretplate je moguće obračunavati za bilo koji željeni vremenski period bez obzira da li se radi o danima, tjednima, mjesecima ili godinama. Također je za svakog pojedinog korisnika moguće definirati njegove vlastite vrste naknada i početak plaćanja te tako ritam njegovih uplata pratiti neovisno o drugim korisnicima i odvijanju njihovih uplata. Na taj način je program moguće prilagoditi praktično svakom korisniku, svakoj vrsti naknade i svakom ritmu odvijanja uplata.

Mnoge podatke kao što su osnovni podaci o korisnicima, popis pojedinih vrsta članarina, pretplata i ostalih naknada, grupiranje vrsta korisnika i druge podatke je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u ostale dijelove programa unositi jednostavnim izborom s liste, čime se proces unosa podataka u program bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Mnoge neophodne podatke program računa automatski na osnovu već prije unesenih podataka i na osnovu podataka unaprijed definiranih u drugim dijelovima programa. Program sadrži i brojne izvještaje kroz koje je moguće pratiti istekle članarine i pretplate ili članarine i pretplate koje uskoro ističu, ukupne uplate po pojedinim korisnicima ili ukupne uplate po pojedinim vrstama članarine ili pretplate. Moguće je dobiti i popis svih korisnika te popis aktivnih ili popis neaktivnih korisnika. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni te ih je u svakom trenutku moguće pregledati, promijeniti ili ispisati na pisač.

... više o programu Članarine i pretplate ...


FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO - program za vođenje financijskog knjigovodstva

Financijsko knjigovodstvo je program za vođenje financijskog knjigovodstva poduzetnika. Mogu ga koristiti svi poslovni subjekti koji imaju obavezu vođenja dvojnog knjigovodstva bez obzira na to kojom djelatnosti se bave. Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja jer je svaku temeljnicu koja se unosi u financijsko knjigovodstvo dovoljno proknjižiti samo jednom, a program onda dnevnik i glavnu knjigu formira potpuno automatski. Na taj način je dvostruki ili višestruki unos istih podataka potpuno izbjegnut. Prilikom svakog knjiženja u financijsko knjigovodstvo program automatski vodi računa o ravnoteži dugovne i potražne strane tako da je mogućnost formalnih pogrešaka knjiženja potpuno eliminirana. Ni u jednom trenutku rada s programom nije potrebno obavljati usklađivanje dnevnika i glavne knjige jer su podaci u njima u svakom trenutku usklađeni i koherentni.

U program je uključen i kontni plan za poduzetnike, a koji svaki poduzetnik može dodatno prilagoditi svojim potrebama i načinu poslovanja. U programu je u svakom trenutku moguće napraviti bruto bilancu za cijelu poslovnu godinu ili za bilo koje željeno vremensko razdoblje. Također je moguće napraviti i rekapitulaciju cijelog knjigovodstva po pojedinim razredima, grupama kontiju, troznamenkastim kontima itd. i koristeći te podatke lako napraviti bilo koji željeni financijski izvještaj, pokazatelj ili statistiku. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili jednostavno izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Financijsko knjigovodstvo ...


KALKULACIJE - program za izradu kalkulacija

Kalkulacije je program za izradu kalkulacija prodajnih cijena sve vrste trgovačke robe. Program je moguće koristiti i u maloprodaji i u veleprodaji. Kalkulacije je moguće raditi postupkom zidanja prodajne cijene ili poći od neke unaprijed definirane maloprodajne ili veleprodajne cijene, pa računati pripadajući postotak marže. Za svaki proizvod za koji se radi kalkulacija je potrebno unijeti svega nekoliko podataka, a sve ostalо računanje program obavlja automatski. U kalkulaciju je moguće uključiti i razne druge vrste troškova kao što su troškovi transporta, špedicije, carina ili posebni porez uz automatsku raspodjelu tih troškova na pojedine proizvode u kalkulaciji prema njihovom udjelu u ukupnoj fakturiranoj vrijednosti kalkulacije. Proizvodi se u kalkulaciju mogu unositi preko njihovog naziva ili preko šifre kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku. Jednom definirani proizvod ili dobavljač se u kalkulacije mogu unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se proces unosa podataka u program i sama izrada kalkulacija bitno pojednostavnjuju i ubrzavaju.

U programu je moguće napraviti i razne korisne izvještaje za detaljniju analizu procesa nabave robe i formiranja cijena kao što je izvještaj o ukupnoj nabavi pojedinih proizvoda i njihovim prosječnim nabavnim cijenama itd. Program automatski izrađuje i analitičke kartice nabave proizvoda kroz koje se na pregledan način može pratiti kronologija i tijek nabave svakog pojedinog proizvoda. Ukoliko u međuvremenu dođe do promjene stope PDV-a novu stopu PDV-a jednostavno promijenite u programu i nastavite raditi dalje. Sve napravljene kalkulacije ostaju pohranjene, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili jednostavno izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument. Broj kalkulacija koje je moguće napraviti je neograničen.

... više o programu Kalkulacije ...


KUPCI I DOBAVLJAČI - program za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa

Namjena programa Kupci i dobavljači je vođenje evidencije poslovanja s kupcima i dobavljačima, tj. evidentiranje ulaznih i izlaznih računa, jednostavna izrada izvještaja o njihovom plaćanju i naplaćenosti, analiziranje računa po pojedinim kupcima i dobavljačima te jednostavan obračun PDV-a i plaćenog pretporeza za lako popunjavanje PDV obrasca. Za vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa se koriste zakonom propisane knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa. Evidentiranje ulaznih i izlaznih računa se odvija vrlo brzo jer je mnoge podatke moguće unositi jednostavnim izborom s liste i tako potpuno izbjeći ručni unos podataka. Podatke o pojedinim kupcima i dobavljačima je dovoljno definirati samo jednom, a onda u ulazne i izlazne račune unositi jednostavnim izborom s liste, uz automatsko popunjavanje mnogih podataka. Sve izvještaje o stanju plaćanja i naplaćenosti računa je moguće napraviti praktično jednim klikom miša, a moguće ih je napraviti za bilo koji željeni vremenski period. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Kupci i dobavljači ...


LOKO VOŽNJA - program za vođenje evidencije loko vožnji

Loko vožnja je program za jednostavno i pregledno evidentiranje loko vožnji. Evidenciju je moguće voditi za sva službena vozila u vlasništvu poslovnog subjekta kao i za privatna vozila djelatnika koja se koriste u službene svrhe. Korištenje službenih i privatnih vozila se u programu vodi odvojeno da bi rad s njim bio što pregledniji, a broj službenih i privatnih vozila koja mogu biti unesena u program nije ograničen. Često korištene podatke kao što su prezimena i imena djelatnika te odredišta i svrhe loko vožnji je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u evidencije unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava.

U programu je za bilo koji željeni vremenski period moguće jednostavno napraviti pregled i rekapitulaciju odvoženih loko vožnji i detaljnije analizirati koje vožnje su bile odvezene pojedinim vozilima ili pojedinim djelatnicima. Mnoge podatke o loko vožnjama kao što su broj prijeđenih kilometara i iznos naknade djelatnicima za korištenje njihovih privatnih vozila u službene svrhe program računa potpuno automatski. Svi uneseni podaci ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i lako poslati suradnicima i djelatnicima. Podatke je moguće prenijeti i u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Loko vožnja ...


MALOPRODAJA - program za vođenje maloprodaje

Maloprodaja je program za cjelovito vođenje poslovanja trgovine na malo bez obzira da li se radi o trgovini tehničkom robom, građevnim materijalom, odjećom i obućom ili nekoj drugoj vrsti trgovine. Osim za maloprodaju program se gotovo bez ikakvih promjena može koristiti i u veleprodaji. U programu se lako mogu evidentirati sve poslovne promjene počevši od zaprimanja robe i izrade kalkulacija, pa do prodaje robe i izdavanja računa uz jednostavno praćenje trenutnog stanja svakog pojedinog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici. Svaki proizvod je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Proizvode je u sve dokumente moguće unositi preko njihovog naziva ili preko šifre (kataloškog broja) kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku. Moguće je napraviti neograničeni broj kalkulacija, računa i svih ostalih dokumenata.

Zaprimanje robe se odvija putem ulaznih kalkulacija u kojima je dovoljno definirati svega nekoliko osnovnih podataka o svakom proizvodu, a sva ostala računanja program radi potpuno automatski. Može se koristiti postupak zidanja prodajne cijene ili za unaprijed definiranu prodajnu cijenu računati pripadajući postotak marže. U svaku kalkulaciju je moguće uključiti i razne druge vrste troškova kao što su troškovi transporta, špedicije, carine ili posebni porez uz automatsku raspodjelu tih troškova na pojedine proizvode u kalkulaciji. U programu je moguće izrađivati i račune za sve prodane proizvode uz jednostavan i brz prijenos proizvoda na račun te automatsko računanje iznosa svih pojedinih stavki računa i ukupnog iznosa cijelog računa. Računi se mogu izdavati za sve prodane proizvode, ali i za pružene usluge. Moguće je definirati i neograničeni broj predložaka dodatnog teksta i na taj način izradu i sadržaj svakog pojedinog računa u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja. U programu je moguće izrađivati i ponude kupcima i poslovnim partnerima i nakon realizacije ih jednostavno prenositi u račune.

U programu se skladište proizvoda vodi praktično automatski na osnovu jednom unesenih kalkulacija, računa i ostalih skladišnih dokumenata. Tako je u svakom trenutku bez ikakvog dodatnog unosa podataka moguće imati uvid u stanje svakog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici te jednostavno izraditi inventurnu listu proizvoda. Program automatski izrađuje i skladišne kartice proizvoda na kojima se pregledno može pratiti kronologija cijelog tijeka njihove nabave i prodaje. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte. Podatke je na jednostavan način moguće prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument. Ukoliko dođe do promjene stope PDV-a, novu stopu jednostavno unesete u program i nastavite raditi dalje. Iz svakog računa je na jednostavan način moguće napraviti i otpremnicu sa količinama pojedinih proizvoda koji se otpremaju kupcu.

... više o programu Maloprodaja ...


NAJAM - program za vođenje evidencije iznajmljivanja opreme

Namjena programa Najam je jednostavno i kvalitetno vođenje evidencije iznajmljivanja svih vrsta opreme i uređaja bez obzira da li se radi o alatima, građevinskim strojevima, vozilima, raznoj tehničkoj opremi ili bilo kojoj drugoj vrsti opreme i uređaja. Cjelokupna evidencija iznajmljivanja se vodi na vrlo pregledan način i praktično u svakom trenutku je lako moguće odrediti gdje se koja oprema nalazi, kod kojeg korisnika, od kada je iznajmljena i kada treba biti vraćena te dobiti brojne druge podatke i informacije. Svi podaci o iznajmljivanju opreme i uređaja se unose preko jednostavnog i preglednog sučelja u kojem se mnogi podaci, kao što je datum kada neka oprema treba biti vraćena ili broj dana zakašnjenja, računaju automatski i time korisniku programa bitno olakšavaju unos podataka, evidentiranje povrata uređaja i općenito praćenje trenutne situacije s iznajmljenom opremom i uređajima. U programu je dovoljno samo jednom definirati popis opreme i uređaja koji se nude na iznajmljivanje te popis poslovnih partnera s kojima se surađuje, pa onda te podatke u evidenciju najma unositi neograničeno jednostavnim izborom s liste, čime se cjelokupni unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Svaki napravljeni dokument o iznajmljenoj opremi i uređajima je na jednostavan način moguće ispisati na pisač i predočiti partneru na uvid i suglasnost. Također je unaprijed moguće definirati i vlastito podnožje dokumenata odnosno napomenu koja će se automatski pojaviti na svakom ispisanom dokumentu o najmu.

U program su uključeni i brojni izvještaji i kartice preko kojih je na jednostavan i pregledan način moguće pratiti cjelokupni tijek iznajmljivanja opreme i uređaja. Svaki izvještaj je moguće napraviti za bilo koji željeni vremenski period. U dnevniku iznajmljivanja je kronološki prikazan cjelokupni tijek iznajmljivanja i vraćanja pojedine opreme i uređaja odnosno zbirni pregled svih do tada evidentiranih iznajmljivanja. Na karticama partnera je moguće dobiti kronološki pregled iznajmljivanja i vraćanja opreme pojedinih poslovnih partnera, dok je na karticama opreme i uređaja moguće dobiti kronološki pregled iznajmljivanja pojedine opreme i uređaja, tj. koji poslovni partner i kada je pojedinu opremu iznajmio, kada je ona bila vraćena ili još uvijek nije vraćena i druge podatke. U izvještaju o stanju najma je moguće dobiti zbirni pregled stanja pojedine opreme i uređaja, tj. koliko je pojedine opreme ukupno iznajmljeno, koliko je ukupno vraćeno i koliko je trenutno vani. U izvještaju o stanju najma po partnerima je zbirno stanje najma grupirano po pojedinim poslovnim partnerima, pa je lako moguće odrediti koju opremu je neki partner iznajmio, koju je vratio te koja oprema se još uvijek nalazi kod njega. U izvještaju o zakašnjenjima je na pregledan način moguće utvrditi sva zakašnjenja u vraćanju pojedine opreme i uređaja. Sve napravljene izvještaje i kartice je moguće ispisati na pisač. Uz korištenje programa za vođenje skladišta moguće je pratiti i trenutno stanje opreme i uređaja na skladištu.

... više o programu Najam ...


OBRT - program za vođenje knjigovodstva obrtnika

Namjena programa Obrt je cjelovito vođenje knjigovodstva obrtnika, slobodnih zanimanja i OPG-ova. Program mogu jednako koristiti svi obrtnici, slobodna zanimanja i OPG-ovi bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se bave i bez obzira na to da li su paušalci ili trebaju voditi poslovne knjige, te bez obzira na to da li su u sustavu PDV-a ili nisu. Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja. Podaci se u sve evidencije unose vrlo brzo i jednostavno jer program na mnogim mjestima omogućava jednostavan izbor podatka sa liste s unaprijed definiranim podacima, pa ručni unos podataka nije potreban. U gotovo svim knjigama program ukupne iznose pojedinih stupaca računa potpuno automatski, pa niti ručno zbrajanje bilo kakvih podataka nije potrebno. Osim osnovnih knjigovodstvenih evidencija kao što su knjiga primitaka, knjiga izdataka, knjiga prometa ili popis dugotrajne imovine, program za obrtnike koji su u sustavu PDV-a sadrži i knjigu ulaznih računa i knjigu izlaznih računa.

Na osnovu podataka unesenih u pojedine knjigovodstvene evidencije moguće je jednostavno izraditi brojne izvještaje i to za bilo koji željeni vremenski period i pomoću njih u svega par minuta popuniti obrazac za prijavu poreza na dohodak ili PDV obrazac. Program je naročito fleksibilan kada su u pitanju zakonske promjene jer sve potrebne promjene možete i sami vrlo jednostavno unijeti u program i nastaviti raditi dalje. Program sadrži i razne pomoćne evidencije i šifrarnike da bi se rad sa programom još više pojednostavnio, a unos podataka u evidencije ubrzao. Svi uneseni podaci ostaju pohranjeni i u svakom trenutku ih je moguće pregledati, nadopuniti, promijeniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Obrt ...


PROIZVODNJA - program za vođenje proizvodnje

Proizvodnja je program za kvalitetno praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa počevši od zaprimanja materijala u proizvodnju, preko izrade i obračuna radnih naloga i utrošenog materijala, pa do izlaza gotovih proizvoda iz proizvodnje. Osnovne karakteristike programa su visok stupanj automatiziranosti te praktično neograničene mogućnosti definiranja normativa za proizvodnju proizvoda i poluproizvoda i njihovo jednostavno uključivanje u radne naloge. Program se može koristiti u svim oblicima proizvodnje, a posebno je pogodan za one djelatnosti koje imaju uhodanu proizvodnju prema normativima jer se jednom definirani normativ može onda neograničeni broj puta koristiti u radnim nalozima. Osim kroz sustav radnih naloga sve proizvode, poluproizvode i materijal je na skladištu proizvodnje moguće zaduživati i razduživati i direktno čime se postiže da svaki korisnik može program najbolje prilagoditi prirodi svoje djelatnosti i načinu poslovanja.

Program uključuje i jednostavno vođenje jedinstvenog skladišta proizvodnje te cjelokupnu izradu, pohranu i ispis svih potrebnih skladišnih dokumenata kao što su primke, otpremnice, izdatnice, predatnice itd. Sve skladišne kartice proizvoda, poluproizvoda i materijala se izrađuju potpuno automatski, a u svakom trenutku je moguće imati i uvid u stanje na skladištu svakog pojedinog proizvoda, poluproizvoda i materijala. Svi proizvedeni proizvodi i utrošeni materijal se automatski evidentiraju na njihovim skladišnim karticama tako potpuno eliminirajući dvostruki unos podataka. Gotovo sve osnovne podatke za rad s programom je dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi jednostavnim izborom s liste. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru.

U ovom programu se proizvodi, poluproizvodi i materijal vode po njihovoj vrsti i količini. Ukoliko ih želite voditi i po vrijednosti, tj. evidentirati nabavne cijene materijala i dobivati proizvodne cijene proizvoda ili poluproizvoda, tada možete koristiti naš program Proizvodnja 2.

... više o programu Proizvodnja ...


PROIZVODNJA 2 - program za vođenje proizvodnje

Proizvodnja 2 je program za kvalitetno praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa počevši od zaprimanja materijala u proizvodnju, preko izrade i obračuna radnih naloga, utrošenog materijala i kalkulacije proizvodne cijene proizvoda i poluproizvoda, pa do izlaza gotovih proizvoda iz proizvodnje. Osnovne karakteristike programa su vrlo visok stupanj automatiziranosti te praktično neograničene mogućnosti definiranja normativa za proizvodnju proizvoda i poluproizvoda i njihovo jednostavno uključivanje u radne naloge. Program se može koristiti u svim oblicima proizvodnje, a posebno je pogodan za one djelatnosti koje imaju uhodanu proizvodnju prema normativima jer se jednom definirani normativ može onda neograničeni broj puta koristiti u radnim nalozima. Uz utrošeni materijal u radnim nalozima je moguće evidentirati i sve druge vrste troškova koji se pojavljuju u proizvodnji i uključiti ih u kalkulaciju proizvodne cijene proizvoda. Osim kroz sustav radnih naloga sve proizvode, poluproizvode i materijal je na skladištu proizvodnje moguće zaduživati i razduživati i direktno čime se postiže da svaki korisnik može program najbolje prilagoditi prirodi svoje djelatnosti i načinu poslovanja.

Program uključuje i jednostavno vođenje skladišta proizvodnje te cjelokupnu izradu, pohranu i ispis svih potrebnih skladišnih dokumenata kao što su primke, otpremnice, izdatnice, predatnice i ostali skladišni dokumenti. Svi proizvodi, poluproizvodi i materijal se na skladištu proizvodnje vode po njihovoj vrsti, količini i automatski izračunatim prosječnim nabavnim (proizvodnim) cijenama, a što je u skladu i s međunarodnim računovodstvenim standardima. Sve skladišne kartice proizvoda, poluproizvoda i materijala se izrađuju potpuno automatski, a u svakom trenutku je moguće imati i uvid u stanje i saldo svakog pojedinog proizvoda, poluproizvoda i materijala. Svi proizvedeni proizvodi i utrošeni materijal se automatski evidentiraju na njihovim skladišnim karticama tako potpuno eliminirajući dvostruki unos podataka. Gotovo sve osnovne podatke za rad s programom je dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi jednostavnim izborom s liste. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati suradniku ili poslovnom partneru.

... više o programu Proizvodnja 2 ...


PUTNI NALOZI - program za izradu putnih naloga

Putni nalozi je program za jednostavnu i preglednu izradu putnih naloga i obračun putnih troškova. U programu je moguće definirati sve neophodne podatke za domaća i inozemna službena putovanja kao što su osnovni podaci putnog naloga, odobrene akontacije i ostvarene dnevnice te evidentirati troškove prijevoza i sve ostale putne troškove. Mnoge često korištene podatke o djelatnicima, svrhama puta, vrstama prijevoza ili predviđenim dnevnicama za pojedine države je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u putne naloge i putne račune unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste. Na taj način je cijeli putni nalog i obračun putnih troškova moguće napraviti za svega minutu-dvije. Sve iznose akontacija, dnevnica, troškova prijevoza i ostalih vrsta troškova je moguće unositi u eurima ili u bilo kojoj stranoj valuti, a program preračun u eure obavlja potpuno automatski u skladu sa zadanim trenutnim tečajem pojedine strane valute.

Program automatski izrađuje i preglednu evidenciju svih putnih naloga. U programu je za bilo koji željeni vremenski period moguće napraviti i razne korisne izvještaje o napravljenim putnim nalozima i obračunatim putnim troškovima te ih jednostavno kategorizirati prema djelatnicima ili načinima isplate. Podaci iz tako dobivenih izvještaja se mogu koristiti za prijenos podataka u druge evidencije u knjigovodstvu kao što je JOPPD obrazac ili drugi dijelovi knjigovodstva. Svi uneseni podaci ostaju pohranjeni, a svaki napravljeni putni nalog i putni račun je moguće jednim klikom miša ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i poslati djelatniku, odgovornoj osobi ili bilo kome drugom.

... više o programu Putni nalozi ...


RAČUNI - program za izradu računa, predračuna i ponuda

Računi je program za izradu, ispis i pohranu računa (faktura), predračuna i ponuda te njihovu kasniju analizu u obliku raznih izvještaja. Osnovna karakteristika programa je jednostavnost i fleksibilnost definiranja i unosa podataka i brzina izrade svakog pojedinog računa, predračuna ili ponude. Program mogu jednako koristiti i firme i obrtnici i svi drugi korisnici te se može koristiti u svim vrstama djelatnosti bez obzira da li prodajete samo proizvode, samo usluge ili oboje. Jednom definirani proizvod, usluga, poslovni partner ili način plaćanja se onda u sve račune, predračune i ponude može unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Sve proizvode i usluge je moguće unositi prema njihovom nazivu ili prema šifri (kataloškom broju) kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku te na vrlo jednostavan način pregledavati unesene slike proizvoda. Cijene proizvoda i usluga je moguće definirati s uključenim PDV-om ili bez njega i tako program potpuno prilagoditi izradi maloprodajnih, veleprodajnih i svih drugih potrebnih vrsta računa. Ukoliko se u međuvremenu promijeni stopa PDV-a ili cijena nekog proizvoda ili usluge jednostavno te podatke sami promijenite u programu i nastavite raditi dalje.

Svaki napravljeni i ispostavljeni predračun i ponuda se nakon realizacije može praktično jednim klikom miša prenijeti u račune i na taj način u potpunosti izbjeći dvostruki ili višestruki unos istih podataka. Za sve račune, predračune i ponude je moguće definirati i neograničeni broj predložaka dodatnog teksta odnosno komentara i na taj način izradu i sadržaj svakog računa, predračuna i ponude u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja. U programu je za bilo koji željeni vremenski period moguće napraviti brojne izvještaje o ispostavljenim računima grupirane po raznim kriterijima za njihovu lakšu analizu, a na analitičkim karticama prodaje se može kronološki pratiti tijek prodaje pojedinih proizvoda i obavljenih usluga. Svi napravljeni računi, predračuni i ponude ostaju pohranjeni i moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte i jednostavno poslati poslovnom partneru ili kupcu. Podatke je moguće prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument. Za pružatelje smještaja turistima imamo program Računi turizam čija namjena je jednostavna izrada računa, rezervacija i ponuda u turističkoj djelatnosti.

... više o programu Računi ...


RAČUNI TURIZAM - program za izradu računa, rezervacija i ponuda u turizmu

Računi turizam je program za jednostavnu izradu računa, rezervacija i ponuda za usluge smještaja i ostale usluge u turizmu. Program mogu koristiti svi pružatelji usluga smještaja turistima bez obzira da li se radi o tvrtkama, obrtima, privatnim iznajmljivačima, apartmanskim naseljima, kampovima ili turističkim agencijama. Kroz program je moguće pratiti gosta kroz cijelo vrijeme ostvarivanja kontakta s njim počevši od izrade ponude za pružanje usluga smještaja, preko njegovog prihvaćanja ponude i potvrde rezervacije, pa do dolaska gosta u smještajni objekt i izdavanja računa. Izrada računa, rezervacija i ponuda je međusobno povezana kako bi se postigla što brža i jednostavnija njihova izrada, no svaki od tih dijelova programa je moguće koristiti i potpuno nezavisno. Prihvaćene ponude je moguće jednim klikom miša prenijeti u rezervacije, a realizirane rezervacije nakon dolaska gostiju u račune i tako u potpunosti izbjeći opetovani unos istih podataka. U programu je moguće evidentirati i liste gostiju, tj. njihov raspored po pojedinim smještajnim jedinicama. Kao partneri na čije ime se izrađuju računi, rezervacije i ponude se osim samih gostiju mogu pojaviti i grupe gostiju, turističke agencije i svi drugi poslovni partneri.

Program predviđa i mogućnost definiranja vlastitog cjenika svih usluga smještaja koje pružate gostima te svih dodatnih usluga. Moguće je napraviti i vlastitu podjelu sezone na periode (predsezona, sezona, postsezona i slično) i u svakom periodu definirati drugačiju cijenu za pojedinu uslugu. Cijene usluga smještaja se mogu definirati po osobi, po smještajnoj jedinici ili oboje, kako god je pojedinom iznajmljivaču praktičnije. Jednom definirane usluge je u račune, rezervacije i ponude moguće unositi jednostavnim izborom s liste, čime se proces unosa podataka i izrada dokumenata bitno ubrzavaju. Kompletan izračun pojedinih stavki svakog računa, rezervacije ili ponude je vrlo visokog stupnja automatiziranosti jer program sve potrebne podatke automatski povlači iz cjenika, imajući pri tome u vidu i napravljenu podjelu sezone. Napravljeni cjenik je u svakom trenutku moguće promijeniti i nadopuniti novim uslugama. Oni davatelji usluga koji boravišnu pristojbu ne plaćaju paušalno, nego je od gostiju naplaćuju prema ostvarenim noćenjima, mogu u programu voditi i sve neophodne podatke koji se tiču obračuna i naplate boravišne pristojbe. Uz korištenje programa Turistički aranžmani u program je moguće unositi i napravljene turističke aranžmane i jednostavno vršiti njihov obračun.

U programu postoji i cijeli niz raznih izvještaja kroz koje je moguće detaljnije analizirati ispostavljene račune i ostvareni promet usluga zbirno i pojedinačno te imati uvid u automatski formiranu evidenciju prometa. Svi izvještaji se vrlo jednostavno mogu napraviti za bilo koji željeni vremenski period, a koji može biti i samo jedan dan. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili elektronskom poštom poslati bilo kojem gostu, suradniku, turističkoj agenciji ili poslovnom partneru. Podaci se jednostavno mogu prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument.

... više o programu Računi turizam ...


RECEPCIJA - program za vođenje recepcije

Namjena programa Recepcija je cjelovito praćenje pružanja usluga smještaja turistima i svim drugim gostima. Program mogu koristiti svi davatelji usluga smještaja bez obzira da li se radi o tvrtkama, obrtima ili privatnim iznajmljivačima te da li se radi o hotelima, apartmanskim naseljima, kampovima ili turističkim agencijama. Kroz program je moguće pratiti goste kroz cijelo vrijeme njihovog boravka u smještajnom objektu, počevši od dolaska i raspoređivanja gostiju po smještajnim jedinicama, preko evidentiranja pruženih usluga smještaja, pa do odjave gostiju i izrade računa. Uz to program omogućuje i cjelovito praćenje cijelog procesa rezerviranja smještaja te izradu ponuda smještaja za goste, turističke agencije i druge poslovne partnere. Prihvaćene ponude je moguće jednim klikom miša prenijeti u rezervacije, a realizirane rezervacije nakon dolaska gostiju u račune i tako u potpunosti izbjeći opetovani unos istih podataka. Rad s programom tako postaje pregledniji, razumljiviji, jednostavniji i brži, a korisniku štedi dragocjeno vrijeme.

Program predviđa i mogućnost definiranja vlastitog cjenika svih usluga smještaja koje pružate gostima te svih dodatnih usluga. Moguće je napraviti i vlastitu podjelu sezone na periode (predsezona, sezona, postsezona i slično) i u svakom periodu definirati drugačiju cijenu za pojedinu uslugu. Cijene usluga smještaja se mogu definirati po osobi, po smještajnoj jedinici ili oboje, kako god je pojedinom iznajmljivaču praktičnije. Jednom definirane usluge je u račune, rezervacije i ponude moguće unositi jednostavnim izborom s liste, čime se proces unosa podataka i izrada dokumenata bitno ubrzavaju. Kompletan izračun pojedinih stavki svakog računa, rezervacije ili ponude je vrlo visokog stupnja automatiziranosti jer program sve potrebne podatke automatski povlači iz cjenika imajući pri tome u vidu i napravljenu podjelu sezone. Napravljeni cjenik je u svakom trenutku moguće promijeniti i nadopuniti novim uslugama. Oni davatelji usluga koji boravišnu pristojbu ne plaćaju paušalno nego je od gostiju naplaćuju prema ostvarenim noćenjima mogu u programu voditi i sve neophodne podatke koji se tiču obračuna i naplate boravišne pristojbe. Uz korištenje našeg programa Turistički aranžmani u program je moguće unositi i napravljene turističke aranžmane i jednostavno vršiti njihov obračun.

U programu postoji i cijeli niz raznih izvještaja kroz koje je moguće analizirati dolazak, smještaj i odlazak gostiju, analizirati pružene usluge smještaja, pregledno analizirati stanje popunjenosti smještajnih kapaciteta i uspješno planirati daljnji prihvat i rezervacije gostiju, vrlo detaljno analizirati ispostavljene račune i ostvareni promet usluga zbirno i pojedinačno te imati uvid u automatski formiranu evidenciju prometa. Svi izvještaji se vrlo jednostavno mogu napraviti i za bilo koji željeni vremenski period, a koji može biti i samo jedan dan. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili elektronskom poštom poslati bilo kojem gostu, suradniku, turističkoj agenciji ili poslovnom partneru. Podaci se jednostavno mogu prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument.

... više o programu Recepcija ...


RESURSI - program za vođenje rezervacija resursa

Resursi je program za jednostavno i pregledno vođenje rezervacija raznih vrsta poslovnih resursa. Kao poslovni resursi se mogu pojaviti gotovo svi pojmovi i predmeti koji na ovaj ili onaj način mogu biti predmet rezerviranja. Tako je moguće rezervirati ljudske resurse, termine usluga, vozila, plovila, dvorane, radne strojeve, alate i sve drugo što vam se obično pojavljuje u poslovnoj djelatnosti. Sve evidentirane rezervacije resursa je moguće pratiti preko preglednog grafičkog prikaza koji se izrađuje praktično jednim klikom miša. Pojedine resurse je moguće grupirati u vrste resursa te za svaku od njih odrediti vlastitu boju prikaza na grafičkom izvještaju i time prikaz rezervacija učiniti još preglednijim i razumljivijim. Osnovne podatke o poslovnim partnerima na čije ime se rezerviraju pojedini resursi je također moguće definirati unaprijed i onda samo izabirati sa liste.

Rezervacije poslovnih resursa su zbog veće preglednosti podijeljene na dva suštinski različita dijela koji se razlikuju po preciznosti rezerviranja. Prvi dio su rezervacije po datumu u kojem se rezervacije resursa odvijaju na datumskoj skali što znači da je najmanji period rezervacije jedan dan i ne postoji podjela na manje dijelove dana kao što su sati ili minute. Ovaj način rezerviranja će se najčešće koristiti kod resursa koji se rezerviraju na jedan ili više dana kao što je slučaj kod rezerviranja soba i apartmana, vozila, plovila i drugih resursa. Unaprijed je moguće definirati listu resursa koji se rezerviraju na datumskoj skali. Za sve ovako evidentirane rezervacije je moguće dobiti pregledan grafički prikaz stanja resursa po datumu i kroz njega imati mogućnost planiranja daljnjih rezervacija. U postavkama resursa po datumu je moguće definirati početni broj dana za koji se izrađuje grafički prikaz rezervacija resursa po datumu.

Drugi dio su rezervacije po datumu i vremenu u kojima je poslovne resurse moguće rezervirati u većoj preciznosti, tj. unutar jednog dana je moguće koristiti i podjelu na sate i minute. Tako će se ovdje evidentirati rezervacije resursa koje zahtijevaju i definiranje sata i eventualno minuta kao što su radni strojevi, termini kod frizera ili zubara, iznajmljivanje manjih plovila, rezervacije predavaona i dvorana, sprava za vježbanje i svih drugih poslovnih resursa koji se rezerviraju po danima, satima i ako je potrebno minutama. U ovom dijelu programa je također moguće definirati listu poslovnih resursa koji će biti korišteni u rezervacijama po datumu i vremenu te za sve unesene rezervacije napraviti pregledan grafički prikaz stanja resursa po datumu i vremenu. U postavkama resursa po datumu i vremenu je moguće definirati preciznost grafičkog prikaza i početni broj dana za koji se grafički prikaz izrađuje.

... više o programu Resursi ...


SERVIS - program za vođenje servisa

Servis je program za vođenje svih vrsta servisnih radionica te jednostavno evidentiranje svih obavljenih usluga i radova te cjelokupnog utrošenog materijala, rezervnih dijelova i ostalih proizvoda. Evidentiranje zaprimanja uređaja i obavljanje radova se odvija kroz sistem radnih naloga u kojima se definiraju osnovni podaci o radnom nalogu i uređaju koji se zaprima u servis te podaci o obavljenim uslugama, radovima, utrošenom materijalu, proizvodima i rezervnim dijelovima. Proces izrade i popunjavanja radnih naloga je vrlo jednostavan i brz, jer program omogućuje da se jednom definirani podaci o osnovnim uslugama i radovima te proizvodima, materijalu i rezervnim dijelovima u radne naloge unose jednostavnim izborom s liste. Na taj način se u potpunosti izbjegava opetovani ručni unos često korištenih podataka. Za sav materijal, rezervne dijelove, usluge i radove je moguće definirati i njihovu cijenu i jednostavno izračunati ukupnu cijenu popravka koja se prije početka obavljanja radova može predočiti kupcu na uvid i suglasnost.

Svaki proizvod, materijal, rezervni dio, uslugu i rad je moguće definirati prema nazivu ili prema šifri (kataloškom broju), kako god je kojem korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod, materijal ili rezervni dio je moguće unijeti i njegovu sliku. Ukoliko koristite i naš program za izradu računa tada je svaki radni nalog moguće jednim klikom miša prenijeti u račune, tamo definirati željeni broj računa i način plaćanja i račun za pruženu uslugu servisa možete ispostaviti kupcu. Ukoliko koristite naš program za vođenje skladišta tada je sve utrošene proizvode, materijal i rezervne dijelove lako moguće razdužiti sa skladišta. U programu je moguće napraviti i razne izvještaje o napravljenim radnim nalozima i na taj način ih detaljnije analizirati. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili prenijeti u neki Word ili Excel dokument. Za planiranje i signalizaciju raznih servisnih poslova i periodičnih održavanja uređaja i opreme možete koristiti naš program Servis 2.

... više o programu Servis ...


SERVIS 2 - program za signalizaciju servisnih održavanja

Servis 2 je program za jednostavnu i pouzdanu signalizaciju servisnih održavanja i poslova koje je u određenom trenutku potrebno obaviti na raznim uređajima i opremi. Područje primjene programa je praktično neograničeno te se program može koristiti u svim vrstama djelatnosti koje zahtijevaju neku vrstu planiranja i signalizacije trenutka u kojem je potrebno obaviti neku vrstu održavanja uređaja i opreme. Tako je program moguće koristiti za planiranje održavanja uređaja kao što su radni strojevi, vozila, liftovi, klima uređaji, pumpe i razni drugi uređaji i oprema koji zahtijevaju obavljanje neke vrste posla ili servisnog održavanja u određenom trenutku. Poslove i održavanja koje je potrebno obaviti i za koje želite da vam budu signalizirani kada za to dođe vrijeme je moguće definirati prema ciljanom datumu ili prema ciljanoj količini proizvedenih proizvoda, odrađenom broju radnih sati stroja ili uređaja, prijeđenom broju kilometara vozila i raznim drugim ciljanim vrijednostima. Moguće je i kombinirati ciljani datum i količinu, a signalizaciju poslova i održavanja planirati za neograničeno vrijeme unaprijed. Na taj način svaki korisnik može program u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i vrsti djelatnosti.

Svi podaci o poslovima i servisnim održavanjima za koje želite da budu signalizirani kada za to dođe vrijeme se u jednostavnom i preglednom obliku unose u evidenciju održavanja uređaja i opreme. Za svaki posao ili servisno održavanje, ali i za cijele grupe poslova i održavanja je moguće unijeti podatke o poslovnom partneru, uređaju ili opremi, vrsti posla ili održavanja te evidentirati sve ciljane datume i količine koje će program signalizirati kada za to dođe vrijeme. Preko izvještaja o dospjelim održavanjima je moguće saznati za koje poslove ili servisna održavanja je došlo vrijeme da budu obavljeni. Tako je u izvještaju o dospjelim održavanjima po datumu moguće vidjeti koji poslovi i održavanja su dospjeli da budu obavljeni ovisno o njihovom unaprijed definiranom ciljanom datumu, dok je u izvještaju o dospjelim održavanjima po količini moguće vidjeti koji poslovi su dospjeli da budu obavljeni ovisno o unaprijed definiranoj količini, radnim satima, broju prijeđenih kilometara i slično. U program je moguće unijeti neograničeni broj servisnih održavanja i poslova, poslovnih partnera te uređaja i opreme. Sve unesene podatke je na jednostavan način moguće pohraniti, promijeniti, nadopuniti i ispisati na pisač.

... više o programu Servis 2 ...


SKLADIŠTE - program za vođenje skladišta

Skladište je program za vođenje skladišta proizvoda, materijala, rezervnih dijelova, opreme, uređaja, alata i svih drugih vrsta artikala. Proizvodi i materijal se u skladištu vode po njihovoj vrsti i količini. Program omogućuje evidentiranje svih uobičajenih skladišnih dokumenata kao što su primke, otpremnice, izdatnice, povratnice, izdavanje alata i opreme na revers i slično, a svaki korisnik može definirati i svoje vlastite vrste dokumenata koje obično koristi u poslovanju. Sve proizvode i materijal je u skladišne dokumente moguće unositi preko njihovog naziva ili šifre (kataloškog broja, bar koda) kako god je pojedinom korisniku praktičnije. Izrada svih skladišnih dokumenata se odvija vrlo brzo jer je jednom definirane proizvode i materijal u skladišne dokumente moguće unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste, čime se proces unosa podataka bitno pojednostavnjuje. Za svaki pojedini proizvod ili materijal je moguće unijeti i njegovu sliku.

Sve skladišne dokumente je moguće izrađivati na ime poslovnih partnera, organizacijskih jedinica unutar poduzeća ili na ime zaposlenika. Skladišne kartice svih proizvoda i materijala se formiraju potpuno automatski na osnovu podataka jednom unesenih u skladišne dokumente i u njima je na jednostavan način moguće pratiti kronologiju i tijek kretanja svakog pojedinog proizvoda ili materijala na skladištu. U svakom trenutku je moguće dobiti i pregled stanja skladišta, napraviti inventurnu listu za jednostavno i pregledno obavljanje inventure skladišta te dobiti izvještaj o zaduživanju i razduživanju skladišta po pojedinim poslovnim partnerima, organizacijskim jedinicama ili zaposlenicima. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili prenijeti u neki Word ili Excel dokument. Ukoliko skladište osim po vrsti i količini želite voditi i po vrijednosti, za tu namjenu možete koristiti naš program Skladište 2.

... više o programu Skladište ...


SKLADIŠTE 2 - program za vođenje skladišta

Skladište 2 je program za vođenje skladišta proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i svih drugih vrsta artikala. Program se zasniva na uobičajenim principima vođenja skladišnog poslovanja te je sve proizvode, materijal i druge artikle moguće voditi po njihovoj vrsti, količini i vrijednosti. Osnovne karakteristike programa su jednostavnost korištenja i vrlo visok stupanj automatiziranosti. Program omogućuje jednostavno i brzo evidentiranje svih vrsta skladišnih dokumenata kao što su primke, otpremnice, povratnice, izdavanje uređaja i opreme na revers, usklađivanje vrijednosti zaliha proizvoda i ostali dokumenti. Svaki korisnik može definirati i svoje vlastite vrste skladišnih dokumenata koje obično koristi u poslovanju. Sve skladišne dokumente je moguće izrađivati na ime internih organizacijskih jedinica i zaposlenika unutar poduzeća, ali i na ime vanjskih poslovnih partnera od kojih se proizvodi i materijal zaprimaju ili im se otpremaju. Proizvodi, materijal i svi ostali artikli se na skladištu vode i razdužuju po prosječnim ponderiranim nabavnim cijenama, a što je u skladu i sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Sve proizvode, materijal i ostale artikle je u programu moguće voditi prema njihovom nazivu, prema šifri ili oboje i tako ih unositi u skladišne dokumente. Jednom definirani proizvod ili materijal je u sve skladišne dokumente moguće unositi jednostavnim izborom sa liste čime se proces unosa podataka u program i izrada skladišnih dokumenata bitno pojednostavnjuju i ubrzavaju. Za svaki proizvod, materijal i drugi artikl je moguće unijeti i njegovu sliku. Program sve analitičke skladišne kartice proizvoda i materijala izrađuje potpuno automatski, pa ne postoji potreba za dvostrukim unosom podataka. U svakom trenutku je moguće imati i uvid u trenutno stanje, saldo i prosječnu nabavnu cijenu svakog pojedinog proizvoda i materijala na skladištu te jednostavno izraditi inventurnu listu za učinkovito obavljanje inventure skladišta. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač, uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte ili izvesti u običnu tekstualnu datoteku koja onda može biti uključena u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Skladište 2 ...


TROŠKOVNICI - program za izradu troškovnika

Troškovnici je program za izradu svih vrsta troškovnika i obračun troškova određenog projekta, ponude, izrade proizvoda, obavljanja usluga ili bilo čega drugog. Može se koristiti u svim vrstama proizvodnih i uslužnih djelatnosti bez obzira da li se radi o građevini, raznim obrtničkim djelatnostima ili nekoj drugoj vrsti djelatnosti. Osnovna karakteristika programa je fleksibilnost rada i korištenja jer je obračun troškova moguće izrađivati preko unaprijed definiranih normativa, ali i direktnim unosom obavljenog rada, utrošenog materijala i korištenih strojeva. Pri tome svaki korisnik može definirati svoje vlastite radove, materijal, strojeve i normative i tako izradu svakog troškovnika u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja, a svaki troškovnik je moguće napraviti u svega par koraka. Jednom definirane osnovne radove, materijal, strojeve i normative je u program moguće unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste, čime se unos podataka pojednostavnjuje, a cjelokupna izrada troškovnika bitno ubrzava. Za svaki pojedini osnovni rad, materijal i stroj je moguće definirati i njegovu cijenu, pa će program te cijene prilikom izrade troškovnika povlačiti automatski i uključivati u obračun troškova. Broj troškovnika koje možete napraviti ovim programom je neograničen.

Troškovnike je moguće izrađivati direktnim unosom pojedinog rada, materijala i strojeva, no moguće je koristiti i unaprijed definirane normative utroška rada, materijala i strojeva za obavljanje neke određene radne operacije. Korištenje normativa radnih operacija je naročito pogodno ukoliko se neke radne operacije učestalo ponavljaju, jer je na taj način jednom definirani normativ moguće u troškovnike unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste, a sva ostala izračunavanja i obračun troškova program radi automatski. Pri tome program automatski računa sve troškove rada, materijala i strojeva, ali i cijenu i iznos svake pojedine radne operacije te na kraju i ukupne iznose pojedinih vrsta radova. Na taj način je troškove moguće analizirati od najnižeg nivoa rada, materijala i strojeva, preko obavljenih radnih operacija definiranih normativima, ukupnih troškova pojedinih grupa radova, pa do ukupnih troškova cijelog troškovnika. Svi definirani osnovni podaci, normativi i napravljeni troškovnici ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili kao privitak bilo koje poruke elektronske pošte poslati suradniku, poslovnom partneru, naručiocu radova ili bilo kome drugom.

... više o programu Troškovnici ...


TURISTIČKI ARANŽMANI - program za kalkulacije cijena turističkih aranžmana

Turistički aranžmani je program za izradu kalkulacija cijena i minimalnog broja putnika turističkih aranžmana i izleta, izradu opisa aranžmana, evidenciju obavljenih uplata te izračun ukupne ostvarene marže i PDV-a u svakom realiziranom aranžmanu i izletu. Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja i unosa podataka, a cjelokupni izračun svih podataka se odvija praktično jednim klikom miša. Cijene turističkih aranžmana i izleta je moguće kalkulirati na osnovu raznih parametara kao što su troškovi turističkih usluga drugih dobavljača, troškovi pružanja vlastitih usluga, neoporezivih usluga te svih ostalih troškova. Pojedine vrste troškova organizacije aranžmana i izleta je moguće unositi kao ukupne (fiksne) ili po osobi (varijabilne). Svaku napravljenu kalkulaciju je u svakom trenutku moguće nadopuniti novim parametrima ili unijeti nove troškove i po potrebi iznova izračunati cijenu, minimalni broj putnika i sve druge podatke. Istovremeno s kalkulacijom prodajne cijene aranžmana program računa i minimalni broj putnika potreban za njegovu realizaciju. Svaki napravljeni aranžman i izlet je moguće kopirati kao novi, promijeniti samo datum polaska i već imati gotovu kalkulaciju i sve potrebne podatke.

Pojedine vrste tuđih, vlastitih, neoporezivih i svih drugih usluga i ostalih troškova te pripadajuću stopu PDV-a i uključenu maržu je dovoljno definirati samo jednom i onda u kalkulacije cijena aranžmana unositi odabirom s liste bez potrebe za ručnim unosom podataka. Uz svaku uslugu i trošak je moguće unijeti i vlastiti postotak marže, tj. moguće je definirati različite marže za različite usluge i troškove. Uz svaki napravljeni turistički aranžman i izlet je moguće unositi i obavljene uplate pojedinih potencijalnih putnika. Na osnovu svih obavljenih uplata program računa udio ostvarene marže (zarade) i PDV-a u svakom realiziranom aranžmanu i izletu. Koristeći tako pripremljene podatke moguće je praktično jednim klikom miša napraviti poseban postupak oporezivanja marže za isporučene usluge drugih poreznih obveznika, izračunati vrijednost i PDV isporučnih vlastitih usluga, ukupni iznos marže u neoporezivim uslugama i ostale potrebne podatke i izvještaje. Sve izvještaje je moguće napraviti za bilo koji željeni vremenski period. Sve napravljene kalkulacije turističkih aranžmana i izleta i obavljene uplate ostalu pohranjene i moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti i ispisati na pisač.

... više o programu Turistički aranžmani ...


VELEPRODAJA - program za vođenje veleprodaje

Veleprodaja je program za cjelovito vođenje veleprodajnog poslovanja bez obzira da li se radi o trgovini tehničkom robom, građevnim materijalom, odjećom i obućom ili nekoj drugoj vrsti proizvoda. Osim za veleprodaju program se gotovo bez ikakvih promjena može koristiti i u maloprodaji. U programu se lako mogu evidentirati sve poslovne promjene počevši od zaprimanja robe i izrade kalkulacija, pa do prodaje robe i izdavanja računa uz jednostavno praćenje trenutnog stanja svakog pojedinog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici. Svaki proizvod je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u sve dijelove programa unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava. Proizvode je u sve dokumente moguće unositi preko njihovog naziva ili preko šifre (kataloškog broja) kako god je pojedinom korisniku praktičnije u poslovanju. Za svaki proizvod je moguće unijeti i njegovu sliku. Moguće je napraviti neograničeni broj kalkulacija, računa i svih ostalih dokumenata.

Zaprimanje robe se odvija putem ulaznih kalkulacija u kojima je dovoljno definirati svega nekoliko osnovnih podataka o svakom proizvodu, a sva ostala računanja program radi potpuno automatski. Može se koristiti postupak zidanja prodajne cijene ili za unaprijed definiranu prodajnu cijenu računati pripadajući postotak marže. U svaku kalkulaciju je moguće uključiti i razne druge vrste troškova kao što su troškovi transporta, špedicije, carine ili posebni porez uz automatsku raspodjelu tih troškova na pojedine proizvode u kalkulaciji. U programu je moguće izrađivati i račune za sve prodane proizvode uz jednostavan i brz prijenos proizvoda na račun te automatsko računanje iznosa svih pojedinih stavki računa i ukupnog iznosa cijelog računa. Računi se mogu izdavati za sve prodane proizvode, ali i za pružene usluge. Moguće je definirati i neograničeni broj predložaka dodatnog teksta i na taj način izradu i sadržaj svakog pojedinog računa u potpunosti prilagoditi načinu svog poslovanja. U programu je moguće izrađivati i ponude kupcima i poslovnim partnerima i nakon realizacije ih jednostavno prenositi u račune.

U programu se skladište proizvoda vodi praktično automatski na osnovu jednom unesenih kalkulacija, računa i ostalih skladišnih dokumenata. Tako je u svakom trenutku bez ikakvog dodatnog unosa podataka moguće imati uvid u stanje svakog proizvoda na skladištu ili u prodavaonici te jednostavno izraditi inventurnu listu proizvoda. Program automatski izrađuje i skladišne kartice proizvoda na kojima se pregledno može pratiti kronologija cijelog tijeka njihove nabave i prodaje. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili uključiti u bilo koju poruku elektronske pošte. Podatke je na jednostavan način moguće prenijeti i u bilo koji Word ili Excel dokument. Ukoliko dođe do promjene stope PDV-a, novu stopu jednostavno unesete u program i nastavite raditi dalje. Iz svakog računa je na jednostavan način moguće napraviti i otpremnicu sa količinama pojedinih proizvoda koji se otpremaju kupcu.

... više o programu Veleprodaja ...


VOZNI PARK - program za vođenje voznog parka

Vozni park je program za evidentiranje svih željenih podataka o vozilima u voznom parku uključujući i mogućnost unosa željene slike vozila. Vozni park je moguće voditi za neograničeni broj vozila i za sve vrste vozila bez obzira da li se radi o osobnim ili teretnim vozilima, radnim strojevima ili bilo kojoj drugoj vrsti vozila. Svaki korisnik ima i mogućnost da sam definira koje osnovne podatke o vozilima želi evidentirati i tako program najbolje prilagodi načinu svog poslovanja i vođenja voznog parka. Program se može koristiti i za signalizaciju raznih unaprijed definiranih događaja i periodičnih održavanja vozila kao što su produljenje registracije vozila, obavljanje redovnog servisa ili zamjena ulja u motoru. Signalizaciju svakog pojedinog događaja je moguće definirati prema ciljanom datumu, prema ciljanoj kilometraži ili oboje, a program će onda automatski signalizirati određeni događaj kada za to dođe vrijeme. U programu je također moguće evidentirati i sva korištenja vozila i odvožene vožnje te bilježiti sve nastale troškove kao što su troškovi goriva, troškovi ulja i maziva, troškovi održavanja, popravaka i rezervnih dijelova, troškovi osiguranja i tehničkog pregleda vozila i razni drugi troškovi.

Mnoge često korištene podatke je u programu dovoljno definirati samo jednom, a onda u druge dijelove programa unositi neograničeni broj puta jednostavnim izborom s liste čime se unos podataka bitno pojednostavnjuje i ubrzava, a ručni unos podataka je potpuno izbjegnut. Kroz automatski generirane izvještaje i kartice je moguće detaljnije analizirati sve podatke unesene u program i dobiti razne preglede podataka kao što su automatska signalizacija unaprijed definiranih događaja i periodičnih održavanja vozila, automatsko formiranje evidencije troškova prema raznim kriterijima za bilo koji željeni vremenski period, pregled prosječnih potrošnji goriva pojedinih vozila u bilo kojem zadanom periodu te automatsko formiranje evidencije odvoženih vožnji, kartica vozača i kartica suvozača. Svi podaci uneseni u program ostaju pohranjeni, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, ispisati na pisač ili kao privitak bilo koje poruke elektronske pošte poslati suradniku ili poslovnom partneru. Podatke je moguće prenijeti i u neki Word ili Excel dokument.

... više o programu Vozni park ...

© Programski Centar Karlovac